Zeiner & Zeiner                         

Innovative, Timely, Expert Assistance     
Práva duševního vlastnictví

Home
Historie a přehled
I P & Anti Counterfeit
Práva duševního vlastnictví
Corporate & Commercial
Korporativní, obchodní právo a právo realit
Attorney Biographies
Členové
Useful Links
Summary of Czech IP Laws
Contact
Site Map

Naši právníci poskytují komplexní podporu při nabývání, prosazování a uplatňování práv duševního vlastnictví našich klientů. Mezi tyto služby mimo jiné patrí provádení rešeršních prací, podávání přihlášek k registraci práv duševního vlastnictví a vyrizování licencí s tím spojených, spolecne se soukromoprávní a trestneprávní ochranou práv duševního vlastnictví a práv autorských a dále právní služby vztahující se k obchodním a sponzorským cinnostem našich klientu.

Úzce spolupracujeme s řadou klientů při důrazné obraně jejich ochranných známek proti nepovolenému rozmnožování nebo padělání.

S růstem internetového obchodování neustále rozšiřujeme naši odbornou způsobilost v oblasti sporů ohledně doménových jmen.

Naše pravidelné služby, které poskytujeme klientum v oblasti ochranných známek a práv duševního vlastnictví, zahrnují:

- podávání přihlášek národních ochranných známek a jejich obnova

- mezinárodní a komunitní přihlášky ochranných známek

- podávání námitek

- výmazy ochranných známek

- rešerše

- příprava a registrace licenčních smluv a obchodních dohod

- registrace celních opatření

- zabavování padělaných výrobků

- prosazování práv k doménovým jménům

- nároky z porušování práv k ochranným známkám

- prosazování práv duševního vlastnictví

 


Back ] Intro ] Next ]

 
Innovative, Timely, Expert Assistance