Zeiner & Zeiner                     

Innovative, Timely, Expert Assistance     
Korporativní, obchodní právo a právo realit

Home
Historie a přehled
I P & Anti Counterfeit
Práva duševního vlastnictví
Corporate & Commercial
Korporativní, obchodní právo a právo realit
Attorney Biographies
Členové
Useful Links
Summary of Czech IP Laws
Contact
Site Map

Úzce spolupracujeme s našimi klienty a snažíme se přispět k jejich obchodním úspěchům. Jednou z hlavních zásad naší firmy je naslouchat potřebám našich klientů a vysokým standardem našich služeb, inovativním myšlením a praktickým právním poradenstvím tak napomáhat k dosažení vytyčených cílů.

Ve vazbě na korporativní a obchodní záležitosti standardně poskytujeme našim klientum následující služby.

- zakládání společností

- zastupování před obchodním rejstříkem

- příprava obchodních smluv

- zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

- mimosoudní řešení sporů

- zastupování ve sporech před soudními a arbitrážními orgány

- poradenství a příprava dokumentů při zahraničních investicích, mezinárodních transakcích a akvizicích

- příprava právních rozborů

 

Ve vazbě na právní poradenství v oblasti nemovitostí poskytujeme naším klientům komplexní služby spojené s převodem práv, včetně poradenství při následujících činnostech.

- nákup a prodej nemovitostí

- úschovy a depozita

- nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce

- zástavní práva

- věcná břemena

- právní servis při developerské činnosti

- správa nemovitostí

- zastupování při řízení před katastrálními úřady

 

 

 


Back ] Intro ] Next ]

 
Innovative, Timely, Expert Assistance