Zeiner & Zeiner                     

Innovative, Timely, Expert Assistance     
 Historie a přehled

Home
Historie a přehled
I P & Anti Counterfeit
Práva duševního vlastnictví
Corporate & Commercial
Korporativní, obchodní právo a právo realit
Attorney Biographies
Členové
Useful Links
Summary of Czech IP Laws
Contact
Site Map

         

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V roce 1991 společnost Zeiner & Zeiner, jedna z nejstarších vídeňských právních firem, která byla založena roku 1875, otevřela svou kancelář v Praze. Od té doby kancelář sloužila jako poradce klientům vídeňské kanceláře a zároveň se rozvíjela a pomáhala svým vlastním klientům.

 V lednu roku 2017 zemřel zakladatel společnosti Dr. Hans Georg Zeiner. Vždy nás inspiroval, abychom usilovali o splnění jeho vysokých standardů a učili se z jeho příkladů, nápadů a myšlenek.  Zůstane v srdcích a myslích nás všech a jsme si jistí, že též zůstane v srdcích stovek kolegů a přátel, které měl po celém světě.

Ačkoliv je vídeňská kancelář Zeiner & Zeiner v procesu sjednocení do společnosti duševního vlastnictví  Salomonowitz Horak a nebude dále existovat, pražská kancelář Zeiner & Zeiner bude nadále pokračovat jako samostatný subjekt, přičemž spojíme své síly pro zajištění poskytování bezproblémových služeb současným klientům obou kanceláří.

Zeiner & Zeiner v.o.s. poskytuje našim firemním klientům přístup ke kvalifikovaným českým advokátům, kteří spolupracují se zkušenými zahraničními právníky. Ti společně využívají svých rozsáhlých zkušeností a zdrojů zahraničních partnerů a jejich kanceláří ve Vídni a Tel Avivu. Pracovními jazyky jsou čeština, angličtina a němčina.

Kancelář a její čeští advokáti poskytují rady a vykonávají praxi zejména v oblastech mezinárodních obchodních závazků, firemních a obchodních záležitostí a v oblasti ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví, nekalé soutěže, letectví a nemovitostí.

 Dlouhodobé vztahy s klientem jsou dobrým ukazatelem úspěšnosti firmy při uspokojování potřeb klientů po právních službách. Jsme hrdí na to, že rozvíjíme trvalé vztahy s klienty a že poskytujeme poradenství, které je produktivní, profesionální a kolegiální. Nicméně považujeme naše vztahy s klienty za přísně důvěrné, a proto nemůžeme uvádět žádné podrobnosti o jednotlivých případech či jména našich klientů.

Společnost Zeiner & Zeiner vždy měla a má v úmyslu zůstat nezávislou firmou, která se bude pomalu rozrůstat podle počtu právníků, kteří ve většině případu začali ve firmě pracovat a později se z nich stali partneři. Firma pracuje na mezinárodní úrovni s rozsáhlou síti dlouhodobých vztahů s advokátními kancelářemi a je členem mezinárodní právní sítě.


Intro ] Next ]

 
Innovative, Timely, Expert Assistance